Deze site is eigendom van Roel Duysserinck (hierna “ik”) en bevat onder andere maar niet uitsluitend een verzameling van eigen recepten, een verzameling van favoriete recepten (al dan niet aangepast ten opzichte van het origineel), algemene (bbq en/of kook technische) informatie, verslagen en persoonlijke opinie stukken.

Door het bezoeken van deze site stem je in dat je op de hoogte bent van deze dislaimer en verklaar je akkoord hiermee te gaan.

In deze disclaimer en verantwoording wil ik u extra wijzen op de volgende punten:

Doelstelling

De doelstelling van deze site is om zoveel mogelijk mensen digitaal van informatie te voorzien op een zo laagdrempelige wijze als ik zelf mogelijk acht. Dit wens ik te bereiken door recepten te publiceren die tot de favorieten van mij behoren of door mij zelf bedacht / gemaakt zijn. Tevens probeer ik alle basis informatie op te nemen op deze site.

Disclaimer

Onder geen enkele voorwaarde is of zal FOOD by OSFA of ik verantwoordelijke gehouden kunnen worden voor schade aan computer, apparatuur, bedrijf, reputatie of persoon als direct of indirect gevolg van het bezoek van deze site of het gebruik van informatie welke te vinden is op deze site. Recepturen en informatie zijn zo accuraat mogelijk en met grootste zorg geschreven en gepubliceerd, echter is dit geen garantie ter voorkoming van onjuistheden.

(recept en of foto) verantwoording

Zoals eerder vermeld bevat deze site zowel eigen receptuur en informatie (in het vervolg informatie genoemd) als informatie welke verzameld zijn door mij persoonlijk op het internet. Als primaire bron van deze informatie hanteer ik publieke en niet betaalde bronnen. Zelf publiceer ik geen receptuur welke ik overneem uit boeken (in verband met auteursrechten). Ik kan en geef geen garantie dat mogelijk publieke bronnen waar ik uit put dit wel gedaan hebben waardoor deze doorsijpelen naar mijn site.  Mijn streven is om voor eind maart 2018 en vanaf dat punt voorwaarts alle informatie van de juiste bronnen voorzien te hebben. Ik gebruik veel foto materiaal welke uit publieke bronnen afkomstig zijn hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor informatie.

Aanspraak op (inbreuk) rechten

Mocht u hier informatie of foto’s treffen waarvan u de originele eigenaar of bedenker bent en waarbij er geen juiste bronvermelding staat (of niet geplaatst wenst te zien) beroep ik mij op het “be gentle” principe. Ik heb niet de doelstelling om financieel gewin te maken op basis van auteursrechtelijk materiaal van anderen, indien de illusie ontstaat dat dit wel het geval is dan is dit niet met kwade opzet en wil ik dit graag zo snel mogelijk corrigeren.

  1. Bericht mij hierover via het contact formulier (inclusief linkjes naar de betreffende pagina’s in kwestie).
  2. Ik neem binnen 72 uur contact met u op (uitgezonderd situaties in de privesfeer welke er voor kunnen zorgen dat ik deze deadline niet haal).
  3. In ons contact bepalen we gezamenlijk wat de vervolgstappen (verwijdering informatie/beeldmateriaal, rectificatie bronmateriaal, vermelding bronnen etc) zijn voordat er officiële stappen worden ondernomen.

Rechten op inhoud

Voor “rechten en gebruik” voor de recepten en informatie welke van mijn eigen hand afkomstig zijn verwijs ik graag door naar : gebruik van site inhoud

Overig

Mocht ik nog iets vergeten zijn : gelieve contact met mij op te nemen.

reb: 1